• izrada razdjelnika, hidrauliÄŤkih skretnica, sigurnosnih grupa i konzola za centralno grijanje
 • Proizvodnja i izrada LED rasvjetnih tijela za kućanstvo i uliÄŤnu rasvjetu
 • izrada opreme za centralno grijanje

 • Tel.: 040/638-638, 821-551; Fax: 040/638-639, 822-402. E-mail: mik@mik.com.hr
  40305 Nedelišće, Livadarska 53, Croatia

   
             MARING d.o.o.                  MIK razdjelnici - za kotlovnice nove generacije !!!  
       
   
      O nama
      Novosti
      Proizvodni     program
      Galerija
      3D modeli
      Kontakt
      Naruči
      Cjenik
      Javna nabava
  kombinirani razdjelnici
  hidrauličke skretnice
  kotlovske
  sigurnosne grupe
  konzole za
  ekspanzionu posudu
  nosači
  proizvodi
  po narudžbi

  KOMBINIRANI KOTLOVSKI RAZDJELNICI <<<
   

           kombinirani razdjelnik
              
  HV 80-500

   
   protok tople vode do 250 m³/h
   toplinska snaga pri ΔT= 20ºC do 5800 kW
   
   razmak priključka varijabilan


   
  Kombinirano polazno-povratni razdjelnik
  HV 80-500
         Opis
 • Kompaktna izvedba sa komorom polaznog voda smještenom unutar komore povratnog voda.
 • Priključci polaznog i povratnog voda smješteni jedni uz druge.
 • Razdjelnik je serijski opremljen priključcima sa unutarnjim cijevnim navojem za pražnjenje polazne i povratne komore.
 • Antikorozivno zaštićen temeljnom bojom.
 • Razdjelnik ispitan tlačnom probom na 12 bara, radni tlak max. 6 bara, temperatura polaznog voda max. 90°C.
 •  
   
        Izvedba
   
  Tip
  Veličina priključka
  Protok tople vode
  Snaga pri Δt=20o
  HV 80
  do DN 50
  do 5 m3/h
  do 120 kW
  HV 100
  do DN 65
  do 12 m3/h
  do 280 kW
  HV 120
  do DN 80
  do 15 m3/h
  do 350 kW
  HV 160
  do DN 100
  do 30 m3/h
  do 700 kW
  HV 200
  do DN 125
  do 50 m3/h
  do 1150 kW
  HV 250
  do DN 150
  do 86 m3/h
  do 1500 kW
  HV 300
  do DN 200
  do 125 m3/h
  do 2900 kW
  HV 400
  do DN 250
  do 175 m3/h
  do 4000 kW
  HV 500
  do DN 300
  do 350 m3/h
  do 8100 kW
   
   
  *U cijene nije uračunat PDV. Na bruto cijene odobravamo količinski rabat.