• izrada razdjelnika, hidraulickih skretnica, sigurnosnih grupa i konzola za centralno grijanje
 • Proizvodnja i izrada LED rasvjetnih tijela za kucanstvo i ulicnu rasvjetu
 • izrada opreme za centralno grijanje

 • Tel.: 040/638-638, 821-551; Fax: 040/638-639, 822-402. E-mail: mik@mik.com.hr
  40305 Nedelisce, Livadarska 53, Croatia

   
             MARING d.o.o.                  MIK razdjelnici - za kotlovnice nove generacije !!!  
       
   
      O nama
      Novosti
      Proizvodni     program
      Galerija
      3D modeli
      Kontakt
      Naruči
      Cjenik
      EU projekti
  kombinirani razdjelnici
  hidrauličke skretnice
  kotlovske
  sigurnosne grupe
  konzole za
  ekspanzionu posudu
  nosači
  proizvodi
  po narudžbi

  Naziv projekta: Proširenje kapaciteta postojeće djelatnosti proizvodnje
  kotlovske opreme i uvođenje nove djelatnosti proizvodnje LED rasvjetnih tijela

  Naziv korisnika: Maravić-inženjering i konstrukcije d.o.o.

  Ukupna vrijednost projekta: 34.112.997,00 HRK

  Ukupni prihvatljivi troškovi: 33.838.372,00 HRK

  Dodijeljena bespovratna sredstva: 15.227.267,00 HRK

  Projekt je sufinanciran iz: Europski fond za regionalni razvoj

  Razdoblje provedbe projekta: od 15.rujna 2017. do 15.rujna 2019.godine

  Opći cilj projekta: Doprinijeti razvoju novih kompetencija te jačanju
  regionalne konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva u Republici Hrvatskoj.
  Specifičan cilj projekta: Povećati vrijednost izvoza poduzeća
  za 145%, vrijednost prihoda od prodaje za 145%, te kreirati 11 novih
  radnih mjesta na temelju sati rada,
  u drugoj godini nakon završetka projekta u odnosu na 2015. godinu.

  Kratki opis projekta:
  Projektom je predviđeno:
  - za postojeću djelatnost proizvodnje kotlovske opreme
  izgradnja nove proizvodne hale i kupnja novih modernih strojeva; i
  - za novu djelatnost proizvodnje LED rasvjetnih tijela
  adaptacija postojećeg objekta i kupnja novih modernih proizvodnih strojeva.

  Očekivani rezultati i učinci projekta u drugoj godini nakon završetka projekta:
  - povećani prihodi od prodaje za 145%,
  - povećani prihodi od izvoza za 145%,
  - kreirano 11 novih radnih mjesta na temelju sati rada.

  Kontakt osoba: Niko Lukić, niko.lukic@mik.com.hr

  Više informacija o strukturnim fondovima dostupno je na internetskoj stranici
  Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr

  Sadržaj materijala isključiva je odgovornost poduzeća Maravić-inženjering
  i konstrukcije d.o.o.

  Projekt je sufinancirala EU iz Europskog fonda za regionalni razvoj i financira Hrvatska banka
  za obnovu i razvitak (HBOR).

  HBOR email: hbor@hbor.hr

  Evidencijski broj Datum objave Rok za dostavu ponude Vrsta nabave Kratki opis
  KK.03.2.1.05.0179/02 22.02.2018 14.03.2018 usluga Dokumentacija za nadmetanje za
  nabavu usluga nadzora
  13.03.2018. 21.03.2018. usluga 1. Izmjena Dokumentacije
  za nadmetanje za nabavu
  usluga nadzora
  KK.03.2.1.05.0179/03 09.03.2018. 29.03.2018. radovi Izvođenje građevinsko-obrtničkih
  radova u sklopu EU projekta
  „Proširenje kapaciteta postojeće
  djelatnosti proizvodnje kotlovske
  opreme i uvođenje nove
  djelatnosti proizvodnje LED
  rasvjetnih tijela“