• izrada razdjelnika, hidrauličkih skretnica, sigurnosnih grupa i konzola za centralno grijanje
 • Proizvodnja i izrada LED rasvjetnih tijela za kućanstvo i uličnu rasvjetu
 • izrada opreme za centralno grijanje

 • Tel.: 040/638-638, 821-551; Fax: 040/638-639, 822-402. E-mail: mik@mik.com.hr
  40305 Nedelišće, Livadarska 53, Croatia

   
             MARING d.o.o.                  MIK razdjelnici - za kotlovnice nove generacije !!!  
       
   
      O nama
      Novosti
      Proizvodni     program
      Galerija
      3D modeli
      Kontakt
      Naruči
      Cjenik
      Javna nabava
  kombinirani razdjelnici
  hidrauličke skretnice
  kotlovske
  sigurnosne grupe
  konzole za
  ekspanzionu posudu
  nosači
  proizvodi
  po narudžbi

   

  Zahvaljujemo se na Vaem interesu za MIK razdjelnike po narudbi, Vae emo upite rijeiti u najkraem vremenu, jo isti dan. Uredovno vrijeme:
  pon-pet 7:00 - 15:00.

  Kako bi Vam sastavili to kvalitetniju ponudu za razdjelnike/hidraulike skretnice, molimo Vas da se prilikom narudbe posluite s dolje priloenim obrascima. Za Vas smo formirali tri obrasca koji pokrivaju najee traene razdjelnike:

   


   

  1. Obrazac tip HV - za kombinirane razdjelnike,
  2. Obrazac tip HVI - za kombinirane razdjelnike s termiki razdvojenim komorama,
  3. Obrazac tip HVE - za jednokomorne razdjelnike.

  U odtampane obrasce se upisuju svi raspoloivi podaci za razdjelnik, prvenstveno se to odnosi na raspored i vrstu prikljuaka (prirubniki ili navojni), potrebni toplinski kapaciteti, izolacija, vrsta nosaa (podni ili zidni), razmaci prikljuaka... Popunjene obrasce poaljite nam putem faksa
  040/822-402 ili 040/821-446.